Edycja dokumentu płatniczego

Edycja dokumentu dostępna jest z widoku Dokumenty płatnicze.

Modyfikacji dokumentu płatniczego dokonuje się poprzez jego wskazanie i naciśnięcie przycisku "Edytuj".


EPL_dok_plat_widok_edit

 

Dokument zostaje otwarty w trybie umożliwiającym jego edycję.

 

EPL_dok_plat_nowy

 

Edycji można dokonać dla następujących pól:

<Numer rachunku odbiorcy>
<Typ dokumentu> (wpłata gotówkowa lub przelew),
<Kwota> (należy podać wysokość kwoty dla wybranej należności),
<Numer rachunku zleceniodawcy> - pole jest dostępne jeśli uprzednio wybrano jako typ dokumentu "Przelew"

 

Pracę nad dokumentem płatniczym kończy się za pomocą przycisków:

"Zapisz" - kończy edycję, zapisuje i zamyka dokument,

"Anuluj" - kończy edycję i zamyka dokument bez zachowania wprowadzonych zmian.

 

warning Pole <Numer rachunku zleceniodawcy> wyświetla wszystkie numery rachunków bankowych, jakie płatnik zgłosił do ZUS i pobierane są z systemu ZUS. Jeśli informacje o rachunkach bankowych są nieaktualne należy je skorygować składając odpowiednie dokumenty (ZUS ZBA, CEIDG-1).

 

warning Maksymalna wartość kwoty przelewu nie może przekraczać 20 000 PLN.