Edycja dokumentu roboczego

Po utworzeniu formularza zostaje on zapisany na liście dokumentów roboczych. Użytkownik może w każdej chwili otworzyć go ponownie i dokonać niezbędnych zmian.

 

W tym celu należy:

1. Z menu bocznego wybrać menu "Dokumenty i wiadomości", następnie przejść do opcji "Dokumenty robocze" - aplikacja wyświetli listę dokumentów roboczych.

2. Na liście dokumentów roboczych wybrać interesujący nas dokument, następnie wybrać przycisk "Szczegóły/wyślij" - zostają wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące wybranego dokumentu.

3. Na oknie Szczegóły dokumentu roboczego należy wybrać przycisk "Edytuj" - aplikacja wyświetli formularz elektroniczny w formie do edycji. Oznacza to, że użytkownik może wprowadzać i zapisywać zmiany w formularzu.