Eksport dokumentów

Funkcja umożliwia zapis wskazanego dokumentu lub grupy dokumentów do pliku KEDU. Aplikacja ePłatnik pozwala na zapis dokumentu w wersjach:

• 3.0 zgodnej z programem Płatnik 8.01;

• 3.2 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 9;

• 4.0 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 9.

• 5.0 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 10.2.

• 5.1 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 10.2.

• 5.2 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 10.2.

• 5.3 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 10.2.

• 5.4 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 10.2.

• 5.5 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 10.2.


Aby wyeksportować jeden dokument należy:

1. W wybranym widoku zaznaczyć pozycję i nacisnąć przycisk "Eksport".

2. W pojawiającym się okienku wskazać wersję KEDU, do jakiego dokument ma być eksportowany.

OBW_eksport_single

 

warningDla dokumentów rozliczeniowych prezentowana jest kolumna Identyfikator kompletu oznaczająca identyfikator kompletu logicznego oraz kolumna Identyfikator dokumentu. W jednym komplecie logicznym mogą znajdować się pozycje z różnych dokumentów. W widoku Dokumenty zatwierdzone wartości w kolumnach: Identyfikator kompletu i Identyfikator dokumentu są takie same. W przypadku dokumentów innych niż rozliczeniowe wartość w kolumnie identyfikator kompletu jest pusta.

 

Aby wyeksportować grupę dokumentów należy:

1. W kolumnie Wybór zaznaczyć dokumenty, które mają być zapisane.

OBW_eksport_multi

2. W pojawiającym się okienku wskazać wersję KEDU, do jakiego dokument ma być eksportowany.

 

warning Polecenie eksportu dostępne jest tylko dla plików o statusie weryfikacji "OK", "BŁĄD", "OSTRZEŻENIE" oraz dla dokumentów o statusie "wysłany" pobranych z systemu ZUS.

 

warning Nie ma możliwości eksportu dokumentów do pliku z wyższej wersji KEDU do wersji niższej KEDU.

 

warning W przypadku eksportu dokumentów do wersji KEDU 5.5 dokumenty ZUS RZA zostaną przekonwertowane na ZUS RCA. Jeżeli do eskportu został zaznaczony też dokument ZUS RCA z tym samym identyfikatorem co identyfikator raportu ZUS RZA, to wyeksportowanym pliku KEDU pozycje z ZUS RZA zostaną dodane do ZUS RCA. W przeciwnym razie w wyeksportowanym pliku KEDU zostanie dodany dokument ZUS RCA utworzony na podstawie ZUS RZA.