Eksport dokumentu

Użytkownik ma możliwość wyeksportowania dokumentu roboczego na dysk lokalny. W tym celu należy:

1. Z menu bocznego wybrać menu "Dokumenty i wiadomości", następnie przejść do opcji "Dokumenty robocze" - aplikacja wyświetli listę dokumentów roboczych.

2. Na liście dokumentów roboczych wybrać interesujący nas dokument, następnie wybrać przycisk "Szczegóły/wyślij" - zostają wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące wybranego dokumentu.

3. W oknie Szczegóły dokumentu roboczego należy wybrać przycisk "Eksportuj". Aplikacja wyświetli okno pobierania pliku. Należy potwierdzić operację przyciskiem OK - plik zostaje zapisany na dysku w domyślnym folderze pobierania.

 

Plik zostaje zapisany w postaci folderu skompresowanego .zip.