Obsługa dokumentów płatniczych

Kreator obsługi dokumentów płatniczych wspiera proces generowania polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej należności z tytułu składek.


Aby uruchomić kreator obsługi dokumentów płatniczych należy:

1. Wybrać z menu pozycję Obsługa dokumentów płatniczych dostępną pod zakładką Kreatory. Pojawi się ekran powitalny kreatora,

  w którym prezentowane są aktualne dane płatnika z kartoteki.

 

Epl_dok_plat_welcome

 

 

2. Nacisnąć przycisk "Dalej".

  Wskazać parametry dla deklaracji na podstawie której mają być tworzone przelewy (podpowiadany jest poprzedni miesiąc rozliczeniowy):

  <Okres rozliczeniowy od> - należy wskazać <Miesiąc> i <Rok>;

  <Okres rozliczeniowy do> - należy wskazać <Miesiąc> i <Rok>;

 

Epl_dok_plat_step_1

 

warning Dokumenty płatnicze generowane są na podstawie wysłanych deklaracji rozliczeniowych. Jeżeli w bazie ePłatnika odpowiednie deklaracje za wskazany okres nie zostaną znalezione to pojawi się stosowny komunikat i wygenerowanie nie będzie możliwe. W takim przypadku należy pobrać komplety rozliczeniowe z ZUS.

 

3. Przejść do kolejnego kroku naciskając przycisk "Dalej".

4. Wskazać rodzaj dokumentu płatniczego, zakres deklaracji oraz numer rachunku zleceniodawcy (numer NRS jest nieedytowalny):

  <Wskaż rodzaj dokumentu płatniczego>;

  <Zakres numerów deklaracji >;

  <Nr rachunku zleceniodawcy >;

 

Epl_dok_plat_step_2

 

5. Wskazać deklarację na podstawie której mają być utworzone dokumenty płatnicze zaznaczając znajdujące się po prawej stronie pole wyboru.

 

Epl_dok_plat_step_3

 

6. Nacisnąć "Dalej".

7. Wskazać dla danego zakresu numerów deklaracji dane o kwotach i zaległościach oraz zaznaczyć/odznaczyć czy dodać informację o kwotach zaległości i odsetek do kwoty do zapłaty:

 

Epl_dok_plat_step_4

 

8. Wskazać łączną kwotę do zapłaty dla danego zakresu numerów deklaracji.

 

Epl_dok_plat_step_5

 

9. System prezentuje przygotowane dokumenty płatnicze na podstawie uprzednio wskazanej deklaracji.

 

Utworzone dokumenty płatnicze można edytować "Edytuj", lub usunąć "Usuń" lub podejrzeć "Podgląd".

 

Epl_dok_plat_step_6

 

Naciśnięcie przycisku "Zakończ" kończy pracę kreatora. Utworzone dokumenty płatnicze dostępne są dostępne są pod zakładką Płatności/Dokumenty płatnicze.

 

warning Przycisk "Zakończ" powoduje automatyczne zamknięcie kreatora, oraz przejście do widoku dokumentów płatniczych.