Wyrejestrowani ubezpieczeni

Widok ten prezentuje ubezpieczonych, którzy nie są aktualnie objęci żadnym tytułem ubezpieczenia, czyli zostali wyrejestrowani przez płatnika z ubezpieczeń.

 

 

EPL_wyrejestrowani_ubezpieczeni

 

warning Wszyscy ubezpieczeni mają automatycznie ustalany status w chwili wysłania dokumentów zgłoszeniowych przez płatnika do ZUS.

Nie można ręcznie "przenieść" ubezpieczonego z rejestru wyrejestrowanych do aktualnie zgłoszonych.