Dokumenty zatwierdzone

W widoku dokumentów zatwierdzonych znajdują się dokumenty poprawnie zweryfikowane tzn. takie, które nie zawierają błędów krytycznych i są przygotowane do wysłania.

 

 

 

EPL_dokumenty_zatwierdzone

 

Dokument zatwierdzony może być edytowany. Po zapisie wraca do widoku dokumentów roboczych.

Dokument zatwierdzony może być skopiowany, eksportowany, drukowany, usunięty.

 

warning Dla dokumentów rozliczeniowych prezentowana jest kolumna Identyfikator kompletu oznaczająca identyfikator kompletu logicznego oraz kolumna Identyfikator dokumentu. W jednym komplecie logicznym mogą znajdować się pozycje z różnych dokumentów. W widoku Dokumenty zatwierdzone wartości w kolumnach: Identyfikator kompletu i Identyfikator dokumentu są takie same. W przypadku dokumentów innych niż rozliczeniowe wartość w kolumnie identyfikator kompletu jest pusta.