Dokumenty wysłane

Dokumenty wysłane – dokumenty wysłane to dokumenty, które przekazano do ZUS z poziomu aplikacji ePłatnik bądź dokumenty, które pobrano z systemu ZUS do bazy ePłatnika.

 

 

EPL_dokumenty_wyslane

 

Dla dokumentu wysłanego drogą elektroniczną dostępny jest podgląd poświadczenia przedłożenia, funkcja eksportu, drukowania i kopiowania.

 

warning Dokumentu wysłanego nie można edytować lub usunąć.

 

warningDla dokumentów rozliczeniowych prezentowana jest kolumna Identyfikator kompletu oznaczająca identyfikator kompletu logicznego oraz kolumna Identyfikator dokumentu. W jednym komplecie logicznym mogą znajdować się pozycje z różnych dokumentów. W widoku Dokumenty wysłane w przypadku dokumentów pobranych z ZUS wartości w kolumnach: Identyfikator kompletu i Identyfikator dokumentu mogą być różne, natomiast w przypadku dokumentów wysłanych do ZUS wartości są takie same. W przypadku dokumentów innych niż rozliczeniowe wartość w kolumnie identyfikator kompletu jest pusta.