Dokumenty wszystkie

W widoku "Dokumenty wszystkie" prezentowane są wszystkie dokumenty z bazy ePłatnika, można na nim wykonywać wszystkie operacje z uwzględnieniem ich statusów.

 

 

EPL_dokumenty_wszystkie

 

warning Widok nie prezentuje dokumentów z systemu ZUS.

      Jeśli istnieje taka potrzeba należy skorzystać w widoku "Dokumenty w ZUS".

 

warningDla dokumentów rozliczeniowych prezentowana jest kolumna Identyfikator kompletu oznaczająca identyfikator kompletu logicznego oraz kolumna Identyfikator dokumentu. W jednym komplecie logicznym mogą znajdować się pozycje z różnych dokumentów. W widoku Dokumenty wszystkie w przypadku dokumentów pobranych z ZUS wartości w kolumnach: Identyfikator kompletu i Identyfikator dokumentu mogą być różne, natomiast w przypadku dokumentów wysłanych do ZUS wartości są takie same. W przypadku dokumentów innych niż rozliczeniowe wartość w kolumnie identyfikator kompletu jest pusta.