Import dokumentów z KEDU

Funkcjonalność pozwala na import dokumentów z pliku KEDU. Aplikacja ePłatnik umożliwia import z pliku XML w wersjach:

3.0 zgodnej z programem Płatnik 8.01;
3.2 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 9;
4.0 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 9.
5.0 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 10.2.
5.1 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 10.2.
5.2 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 10.2.
5.3 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 10.2.
5.4 zgodnej z aplikacją ePłatnik i programem Płatnik 10.2.

Aby zaimportować dokument KEDU należy:

1. W zakładce Dokumenty/Dokumenty ubezpieczeniowe wybrać pozycję Import KEDU.
2. Po uruchomieniu okna powitalnego kreatora, nacisnąć przycisk "Dalej".
3. Wskazać typ dokumentów, który ma zostać zaimportowany - domyślnie importowane są wszystkie typy dokumentów.

 

 

EPL_kreator_importu_filtr

 

warning Możliwy jest import dokumentów z uwzględnieniem:

       - typu dokumentu, dla dokumentów rozliczeniowych dostępny jest dodatkowo identyfikator i okres rozliczeniowy,

       - daty wypełnienia.

 

Opcjonalnie istnieje także możliwość wskazania ubezpieczonego lub ubezpieczonych, dla którego mają być zaimportowane dokumenty - domyślnie importowane są dokumenty dla wszystkich ubezpieczonych. Wybór ubezpieczonych dokonuje się poprzez wskazanie ubezpieczonych z listy dostępnej pod przyciskiem "Wybierz ubezpieczonych".

 

EPL_kreator_importu_filtr_2

 

4. Nacisnąć przycisk "Dalej"  i w kolejnym oknie wskazać poprzez przycisk "Wybierz plik" ścieżkę do pliku KEDU przeznaczonego do importu.

 

EPL_kreator_importu_imp_2

 

warning Jeśli proces importu dokumentów KEDU wykryje różnice pomiędzy danymi identyfikacyjnymi Płatnika lub ubezpieczonych

       tworzone są automatycznie dokumenty zmieniające odpowiednio ZUS ZIPA i ZUS ZIUA.

 

5.  Przejść do kolejnego okna przyciskiem "Dalej".

 

EPL_kreator_importu_imp_3

 

Dostępne opcje to : "Podgląd", "Edytuj", "Weryfikuj", "Zakończ", "Wyślij i zakończ", "Wstecz" i "Anuluj". Okno zawiera również szczegółowy raport importu dostępny pod przyciskiem "Pokaż raport".

 

EPL_kreator_importu_imp_3_raport

 

warningPodczas importu dokumenty ZUS RZA zostaną przekonwertowane na ZUS RCA. Jeżeli w KEDU występuje już dokument ZUS RCA z tym samym identyfikatorem co identyfikator raportu ZUS RZA, to pozycje z ZUS RZA zostaną dodane do ZUS RCA. W przeciwnym razie na podstawie dokumentu ZUS RZA zostanie utworzony dokument ZUS RCA.

 

warning Zakończenie pracy z kreatorem (przycisk  "Zakończ"), skutkuje zapisaniem dokumentów ze statusem "roboczy".