Weryfikacja kompletności dokumentów przekazanych do ZUS na potrzeby sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Po przejściu do zakładki ePłatnik i po wykonaniu synchronizacji kartoteki płatnika system automatycznie zweryfikuje, czy do ZUS zostały przekazane dokumenty rozliczeniowe potrzebne do sporządzenia rocznego rozliczenia składni zdrowotnej (wypełnienie bloku XII na ZUS DRA/III.F na ZUS RCA w dokumentach za kwiecień).

 

W przypadku gdy płatnik, który jest zobowiązany złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej, a nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów, to zostanie zaprezentowany komunikat:

 

Weryf_kompl_dok_do_zus_sprawdz

 

Jeśli użytkownik wybierze przycisk „Przejdź do kreatora” to zostanie wyświetlony komunikat informacyjny:

 

Weryf_kompl_dok_do_zus_uwaga_przejdz

 

W przypadku wybrania przycisku „Anuluj” zostanie wyświetlony komunikat informacyjny:

 

Weryf_kompl_dok_do_zus_uwaga_anuluj