Parametry

System prezentuje szczegółowe informacje na temat poszczególnych parametrów niezbędnych do poprawnej pracy w ePłatniku. Dodatkowo użytkownik ma możliwość podglądnięcia wartości archiwalnych parametrów.


Lista parametrów obecnie obsługiwanych to:

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne,
Stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe,
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie chorobowe,
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne,
Maksymalna stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe,
Stopa procentowa składki na Fundusz Pracy,
Stopa procentowa ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
Stopa procentowa wynagrodzenia za przekazanie składki zdrowotnej,
Stopa procentowa wynagrodzenia za wypłatę świadczenia z ubezpieczenia chorobowego,
Czas oczekiwania na przetworzenie danych zgłoszeniowych płatnika w KSI ZUS(w dniach),
Czas oczekiwania na przetworzenie danych zgłoszeniowych ubezpieczonego w KSI ZUS(w dniach),
Czas przechowywania zreplikowanych dokumentów (w dniach),
Minimalna podstawa wymiaru składki (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia) na ubezpieczenia społeczne,
Minimalna podstawa wymiaru składki (60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego kwartału/prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) na ubezpieczenia społeczne,
Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,
Możliwość wysyłki dokumentów ZPA/ZFA w trybie korekty/zmiany,
Możliwość wysyłki dokumentów ZPA/ZFA w trybie zgłoszenia,
Możliwość wysyłki dokumentów ZUA w trybie korekty/zmiany,
Możliwość wysyłki dokumentów ZUA w trybie zgłoszenia,
Możliwość wysyłki dokumentów ZWPA w trybie korekty /zmiany,
Możliwość wysyłki dokumentów ZWPA w trybie zgłoszenia,
Możliwość wysyłki dokumentów ZWUA w trybie korekty/zmiany,
Możliwość wysyłki dokumentów ZWUA w trybie zgłoszenia,
Możliwość wysyłki dokumentów ZZA w trybie korekty/zmiany.
Możliwość wysyłki dokumentów ZZA w trybie zgłoszenia,
Podpisywanie profilem zaufanym ePUAP,
Sprawdzenie danych podpisu lub profilu ePUAP z danymi profilu PUE.

 

Aby  obejrzeć listę parametrów należy:

1. Wybrać pozycję Parametry dostępną pod zakładką Ustawienia.

 

EPL_parametry_menu

 

2.Pojawia się okno z aktualnymi wartościami parametrów.

                                                 

EPL_Parametry

 

3.Aby obejrzeć wartości archiwalne wskazanego parametru nacisnąć przycisk "Wartości archiwalne".

 

EPL_Wartosci_archiwalne