Zdarzenia biznesowe

System prezentuje szczegółowe informacje na temat tego jakie zdarzenia zostały zarejestrowane w programie, kiedy miało miejsce i kto je wykonał (login użytkownika - profilu PUE).


Logowane są następujące rodzaje zdarzeń:

Dodanie dokumentu;
Edycja dokumentu;
Utworzenie Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej;
Utworzenie dokumentu płatniczego;
Modyfikacja dokumentu płatniczego;
Przeglądanie kartoteki płatnika;
Przeglądanie kartoteki ubezpieczonego.
 

 

Aby przeglądnąć logi ze zdarzeń biznesowych należy:

1. Z zakładki Ustawienia wybrać pozycję Zdarzenia biznesowe.

 

EPL_zdarz_biznes_menu

 

2. Pojawi się okno z listą zdarzeń.

 

EPL_zdarzenia_biznesowe

 

 

warning Użytkownik, który posiada pełne uprawnienia do płatnika - jest np, właścicielem lub współwłaścicielem firmy widzi wszystkie zdarzanie związane z logowanymi operacjami wykonywanymi na rzecz tego płatnika przez wszystkich użytkowników. Jeżeli użytkownik jest tylko osobą upoważnioną np. pracownikiem biura rachunkowego to udostępniane są tylko logi zdarzeń wykonywanych przez siebie.