Dlaczego nie widzę informacji o przyznanym świadczeniu?

Informacja o przyznanych i wypłacanych emeryturach jest dostępna dla tych klientów ZUS, których świadczenia od 1 stycznia 2009 są obsługiwane przez Kompleksowy System Informatyczny (KSI). Pozostali klienci, którym świadczenia przyznano przed wskazaną datą i obsługa ich świadczeń nie została przeniesiona do KSI, mogą uzyskać informację w Inspektoracie/Oddziale ZUS, który przyznał lub wypłaca świadczenie (tak jak dotychczas bezpośrednio podczas wizyty w organie rentowym, korespondencyjnie lub telefonicznie). Baza danych o świadczeniach emerytalno-rentowych przyznanych przez Zakład, w ramach Nowego Portalu Informacyjnego, będzie sukcesywnie rozszerzana i docelowo zostanie udostępniona wszystkim klientom ZUS.