Zarządzanie uprawnieniami asystentów medycznych

Zarządzanie uprawnieniami asystentów medycznych – przeglądanie i aktualizacja uprawnień asystentów medycznych do wystawiania ZUS ZLA.


 

Lekarz ma możliwość określenia uprawnień swoich asystentów medycznych do wystawiania ZUS ZLA w wybranych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych. Asystent medyczny lekarza domyślnie otrzymuje uprawnienie do wystawiania ZUS ZLA w dowolnym miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza. Poprzez zmianę domyślnych ustawień, lekarz ma możliwość zawężenia uprawnień tylko do wybranych miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

kle_zarzadzanie_uprawnieniami

  1. Usunięcie uprawnienia

    Aby usunąć uprawnienie należy wybrać asystenta medycznego, zaznaczyć (wybrać) na liście miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, a następnie wybrać funkcję Usuń uprawnienie.

    W wyniku tej akcji, w kolumnie „Uprawnienie do wystawianie ZUS ZLA” wyświetli się wartość NIE.

  2. Przywrócenie uprawnienia

    Aby przywrócić wcześniej usunięte uprawnienie należy wybrać asystenta medycznego, zaznaczyć (wybrać) na liście miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, a następnie wybrać funkcję Przywróć uprawnienie. W wyniku tej akcji, w kolumnie „Uprawnienie do wystawianie ZUS ZLA” wyświetli się wartość TAK.

    W wyniku tej akcji, w kolumnie „Uprawnienie do wystawianie ZUS ZLA” wyświetli się wartość NIE.

kle_zarzadzanie_uprawnieniami_1