Wniosek o wydanie certyfikatu z ZUS

Widok umożliwiający wygenerowanie nowego certyfikatu dla lekarza.


Dostępne funkcjonalności to:

Wysłanie wniosku o nowy certyfikat.
Zgłoszenie niepoprawnych danych identyfikacyjnych lekarza.

 

Prezentowane dane lekarza:

Imię
Nazwisko
Pesel

 

 

Aby poprawnie wysłać wniosek o wydanie certyfikatu z ZUS, należy podać e-mail lub numer telefonu oraz nowe hasło do certyfikatu, a następnie zaakceptować regulamin.

 

KLE_nowy_certyfikat

 

Użytkownik klikając przycisk Dane nie są poprawne zostanie przekierowany do odpowiedniego formularza i będzie mieć możliwość aktualizacji danych identyfikacyjnych:

 

KLE_niepoprawne_dane_kom