Korzystanie z pomocy

Aplikacja umożliwia użytkownikowi skorzystanie z pomocy. Użytkownik ma możliwość wyświetlenia pomocy dotyczącej konkretnego okna jak również późniejszego nawigowania po pozostałych tematach pomocy.

W celu wyświetlenia pomocy dotyczącej konkretnego okna należy wybrać przycisk pomoc znajdujący się na belce. Po wybraniu przycisku, aplikacja otworzy nowe okno, zawierające informacje dotyczące obszaru, w którym użytkownik w danej chwili pracuje.

okno_pomocy

 

Okno pomocy składa się z dwóch głównych części. Pierwszą z nich jest panel boczny składający się z poszczególnych tematów pomocy, natomiast drugą z nich stanowi główna część okna, w której wyświetlana jest treść pomocy. Po wybraniu przycisku pomoc aplikacja wyświetli pomoc do okna, w którym użytkownik w danej chwili pracuje.

Istnieje również możliwość wyświetlenia innego tematu pomocy poprzez wybranie go z menu bocznego. W tym celu należy kliknąć w wybrany przez siebie temat główny, co spowoduje rozwinięcie się drzewa z podzagadnieniami, następnie wybrać to podzagadnienie, na temat którego chce się uzyskać pomoc.