Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe

Okno Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe prezentuje szczegółowe dane dotyczące składki dla bieżącego roku składkowego.


 

KPLstopa

 

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji wyświetlonych w oknie.