Salda na koncie

Zakładka z określoną nazwą funduszu (FUS, FUZ, FEP, FPiFGŚP) prezentuje salda na koniec zamkniętego miesiąca kalendarzowego, w ujęciu właściwym dla danego płatnika.

 

 

Salda prezentowane są na dany fundusz, gdy dokonywane są rozliczenia z tytułu składek na dane ubezpieczenie (fundusz), za ostatnich 12 miesięcy – nie wcześniej niż od udostępnienia tej funkcjonalności płatnikowi.

 

Aby wyświetlić dane starsze niż 12 miesięcy, trzeba użyć przycisku „Zamów dane archiwalne”.