Podział wpłat

W menu „Panelu Płatnika” widnieje podmenu „Podział wpłat”. „Podział wpłat” przedstawia wpłaty płatnika w postaci:

kwota wpłaty – stanowiąca całkowitą kwotę wpłaty,
FUS – kwota na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po podziale wpłaty,
FUZ – kwota na Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych po podziale wpłaty,
FP i FS oraz FGŚP - Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
FEP – kwota na Funduszu Emerytur Pomostowych po podziale wpłaty.

 

Wpłaty prezentowane są w postaci wierszy tabeli wraz z datą dokonania wpłaty.

 

KPLpodzial_wplat

 

Udostępniona dla użytkownika jest możliwość zamówienia danych archiwalnych dla dokonanych wpłat (przycisk „Zamów dane archiwalne”), a także złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (przycisk „Złóż wniosek RWN”). Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek może być jednak wydane, gdy konto płatnika składek nie wykazuje zadłużenia.

 

KPLwniosekRWN