Kalkulator MDG

Okno prezentuje kalkulator do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. W zależności od roku (i miesiąca), za które przeprowadzane są obliczenia, okno kalkulatora prezentowane jest inaczej. Poniżej zaprezentowany jest wygląd okna za rok 2019, w okresie przejściowym (rok 2020) i od roku 2021.

Dane wejściowe:

Rok – rok, na który zostanie ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Miesiąc - miesiąc, na który zostanie ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotyczy okresu przejściowego – roku 2020).
Roczny przychód – roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (pole wyświetlane dla danych za rok 2019 i styczeń 2020).
Karta podatkowa – Kwota przychodu - kwota rocznego przychodu (podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT, bez kwoty tego podatku) uzyskana z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przy rozliczaniu podatku w formie karty podatkowej (pole wyświetlane dla danych od lutego 2020).
Karta podatkowa – Kwota dochodu - kwota rocznego dochodu wyliczona automatycznie na podstawie kwoty przychodu przy rozliczaniu podatku w formie karty podatkowej (pole wyświetlane dla danych od lutego 2020).
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Kwota przychodu - kwota rocznego przychodu uzyskana z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przy rozliczaniu podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pole wyświetlane dla danych od lutego 2020).
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Kwota dochodu - kwota rocznego dochodu wyliczona automatycznie na podstawie kwoty przychodu przy rozliczaniu podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pole wyświetlane dla danych od lutego 2020).
Opodatkowanie na zasadach ogólnych – Kwota przychodu - kwota rocznego przychodu uzyskana z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przy rozliczaniu podatku na zasadach ogólnych (pole wyświetlane dla danych od lutego 2020).
Opodatkowanie na zasadach ogólnych – Kwota dochodu - kwota rocznego dochodu uzyskana z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przy rozliczaniu podatku na zasadach ogólnych (pole wyświetlane dla danych od lutego 2020).
Roczny przychód – Suma - Wyliczona automatycznie kwota łącznego rocznego przychodu uzyskana przy uwzględnieniu wszystkich form opodatkowania (pole wyświetlane dla danych od lutego 2020).
Roczny dochód – Suma - Wyliczona automatycznie kwota łącznego rocznego dochodu uzyskana przy uwzględnieniu wszystkich form opodatkowania (pole wyświetlane dla danych od lutego 2020).
Liczba dni – liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej wyznaczona przez ZUS – Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej wyznaczona przez ZUS na podstawie prawidłowo przetworzonych dokumentów zgłoszeniowych. Jeśli wartość ta różni się od ustalonej przez Ciebie, upewnij się, że podałeś prawidłową liczbę dni
Data ustalenia liczby dni – data aktualności danych w ZUS (data pobrana z repliki).

 

 

Wygląd okna kalkulatora MDG dla danych za rok 2019:

kalkulator MDG - rok 2019

 

 

Wygląd okna kalkulatora MDG dla danych za styczeń 2020:

kalkulator MDG - styczeń 2020

 

 

Wygląd okna kalkulatora MDG dla danych od lutego do grudnia 2020:

kalkulator MDG - od lutego do grudnia 2020

 

 

Wygląd okna kalkulatora MDG dla danych od 2021 roku:

kalkulator MDG - od 2021 roku

 

 

 

warning W przypadku, kiedy dla opodatkowania na zasadach ogólnych kwota dochodu jest większa niż kwota przychodu, zgłaszany jest komunikat: „Kwota dochodu nie może być większa od kwoty przychodu”.

warning W przypadku kiedy Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym jest mniejsza niż 60 lub większa niż 365(366) zgłaszany jest komunikat: „Liczba dni powinna być wartością z zakresu od 60 do 365 lub 366”.

 

Akcje:

Wyczyść – wyczyszczenie danych wejściowych,
Oblicz – obliczenie wyniku,
Uzupełnij – automatyczne uzupełnienie pola „Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym” na podstawie informacji o liczbie dni pobranej z ZUS,

 

Okno wynikowe:

 

Okno wynikowe dla danych za rok 2019:

kalkulator MDG wynik - rok 2019

 

 

Okno wynikowe dla danych za styczeń 2020:

kalkulator MDG wynik - styczeń 2020

 

 

Okno wynikowe dla danych za luty-grudzień 2020:

kalkulator MDG wynik - od lutego do grudnia 2020

 

 

Okno wynikowe dla danych od 2021 roku:

kalkulator MDG wynik - rok 2021

 

 

Parametry obliczeń:

Rok, na który obliczona została podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Miesiąc, na który obliczona została podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotyczy danych za 2020 rok).
Roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
Roczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (dotyczy danych od lutego 2020)
Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
Współczynnik

 

Wynik obliczeń:

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

warning W przypadku, kiedy wyliczony przychód (poprzez akcję Oblicz) przekracza indywidualny limit przychodu zwracany jest komunikat:

kalkulator MDG - komunikat o przekroczeniu indywidualnego limitu