Deklaracje rozliczeniowe

W menu „Panelu Płatnika” widnieje podmenu „Deklaracje rozliczeniowe”. Okno prezentuje deklaracje ZUS DRA na profilu płatnika wraz ze źródłem pochodzenia. Dostępne są następujące informacje:

źródło – ‘ZUS’ lub ‘Płatnik’,
identyfikator dokumentu (w formacie nr kolejny mm-rrrr),
data nadania,
data wpływu do ZUS,
archiwalny ('Tak'/'Nie').

 

KPLpodzial_wplat

 

Starsze dokumenty będą dostępne po złożeniu zamówienia na dane archiwalne. W każdej chwili po zaznaczeniu pozycji można dane podejrzeć przyciskiem Podgląd ZUS DRA.

 

Daną deklarację można wydrukować, a także wyeksportować (przycisk Zapisz jako).