Moje dane - Potwierdzenia

Moje dane - Potwierdzenia

 

Aby utworzyć potwierdzenie – wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk „*Utwórz nowe*” i wybierz zakres danych, jaki ma znaleźć się na dokumencie Potwierdzenia.
 2. Wybierz przycisk „*Podgląd*”, wyświetlisz w ten sposób treść potwierdzenia bez pieczęci ZUS.
 3. Wybierz „*Zatwierdź*”, aby opatrzeć swoje Potwierdzenie kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS.

 

Ważne

Dokument Potwierdzenia, jest dokumentem elektronicznym, który jest podpisany kwalifikowaną pieczęcią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie wymaga podpisu pracownika ZUS. Dokument jest ważny z widoczną kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS.

Weryfikacja autentyczności potwierdzenia jest możliwa pod adresem: https://www.zus.pl/portal/riu/riuPortalWeryfPotw.npi

 

Okno „Potwierdzenia”

 

Okno prezentuje listę dokumentów Potwierdzeń dla Płatnika.

 

KPLmoje_dane_potwierdzenia

 

Dane prezentowane są w formie listy przedstawiającej:

 • Status – opisuje status w jakim znajduje się dokument Potwierdzenia. Dokument może przyjąć następujące statusy:
  • Roboczy – dokument Potwierdzenia, nad którym obecnie Użytkownik pracuje;
  • Oczekuje – dokument Potwierdzenia, który Użytkownik zatwierdził i dla którego oczekuje na podpisanie certyfikowaną pieczęcią ZUS.
  • Wystawiony – dokument Potwierdzenia, który został zatwierdzony przez Użytkownika i podpisany certyfikowaną pieczęcią ZUS.
  • Wydany – dokument potwierdzenia, który został zatwierdzony przez Użytkownika, podpisany certyfikowaną pieczęcią ZUS i który został co najmniej raz:
   • Wysłany poprzez e-mail
   • Zapisany jako dokument w formacie PDF
   • Zapisany jako dokument w formacie XML
  • Błąd podpisu – dokument potwierdzenia, który został zatwierdzony przez Użytkownika i nie został podpisany certyfikowaną pieczęcią ZUS
 • Data wydania – data wydania lub wystawienia dokumentu Potwierdzenia; dla statusu Roboczego określa datę utworzenia roboczego dokumentu Potwierdzenia
 • Data wysłania e-mail – data określająca wysłanie dokumentu Potwierdzenia poprzez e-mail
 • Adres e-mail – adres na jaki wysłano dokument Potwierdzenia
 • Dostępność w Portalu PUE – określa liczbę dni jaką dokument Potwierdzenia będzie dostępny w portalu PUE; Dla dokumentów w statusie Roboczy dokument jest prezentowany do godziny 24:00 dnia, w którym go utworzono

 

Użytkownik ma możliwość wykonania akcji dla Potwierdzeń:

 • Utwórz nowy – akcja powoduje otwarcie okna „Utwórz nowe potwierdzenie” przy pomocy którego użytkownik dokonuje wyboru zakresu danych jakie mają znaleźć się na dokumencie Potwierdzenia, podglądu wygenerowanego roboczego dokumentu Potwierdzenia oraz jego zatwierdzenia
 • Usuń – akcja umożliwiająca usunięcia dokumentu Potwierdzenia z listy potwierdzeń; Akcja dostępna tylko dla dokumentów Potwierdzeń w statusach: Roboczy, Wystawiony, Wydany;
 • Wznów – akcja dostępna tylko dla dokumentu Potwierdzenia w statusie Roboczy, umożlwiająca powrót do pracy z roboczym dokumentem Potwierdzenia
 • Zapisz jako PDF – akcja umożliwiająca zapis podpisanego certyfikowaną pieczęcią ZUS dokumentu Potwierdzenia jako plik PDF; akcja dostępna tylko dla dokumentów w statusach: Wystawiony i Wydany, dla których nie przekroczono maksymalnej liczby pobrań dokumentów
 • Zapisz jako XML – akcja umożliwiająca zapis podpisanego certyfikowaną pieczęcią ZUS dokumentu Potwierdzenia jako plik XML; akcja dostępna tylko dla dokumentów w statusach: Wystawiony i Wydany, dla których nie przekroczono maksymalnej liczby pobrań dokumentów
 • Podgląd – akcja umożliwia podgląd podpisanego certyfikowaną pieczęcią ZUS dokumentu Potwierdzenia; akcja dostępna dla dokumentów w statusach: Wystawiony i Wydany
 • Wyślij e-mail – akcja umożliwiająca wysłanie podpisanego certyfikowaną pieczęcią ZUS dokumentu Potwierdzenia; akcja dostępna tylko dla dokumentów w statusach: Wystawiony i Wydany, dla których nie przekroczono maksymalnej liczby wysłania dokumentów poprzez e-mail

 

Okno „Utwórz nowe potwierdzenie”

 

KPLmoje_dane_potwierdzenia_kreator

 

Okno umożliwia zaznaczenie zakresów danych jakie mają znaleźć się na dokumencie Powiedzenia:

 • Saldo bieżące
  • Rozliczenie miesięczne za ostatnie 12 miesięcy
 • Potwierdzenie o byciu płatnikiem składek pobieranych przez ZUS
 • Liczba ubezpieczonych dla płatnika w okresie od: do:
  • Daty od – do
 • Informacja o danych adresowych płatnika
  • Siedziby
  • Do korespondencji
  • Prowadzenia działalności
 • Wysokość składek za osobę prowadzącą działalność na ubezpieczenie zdrowotne

 

Dostępne akcje:

 • Zaznacz/Odznacz wszystko – umożliwia zaznaczenie i odznaczenia wszystkich wyborów (pól „check-box”)
 • Wyczyść – akcja umożliwiająca wyczyszczenie dat wyboru dla dat OD/DO
 • Podgląd – akcja umożliwiająca wygenerowanie dokumentu Potwierdzenia i jego podglądu, tj. sprawdzenia danych jakie znajdą się na dokumencie Potwierdzenia przed jego zatwierdzeniem i przekazaniem do podpisu certyfikowaną pieczęcią ZUS
 • Zatwierdź – akcja umożliwiająca zatwierdzenie dokumentu Potwierdzenia, który został wygenerowany i sprawdzony poprzez Pogląd przez użytkownika
 • Wyjdź – akcja umożliwiająca powrót do okna Potwierdzenia; przed wyjściem z okna „Utwórz nowe potwierdzenie” użytkownik ma możliwość zachowania swoich wyborów danych i wznowienie pracy nad dokumentem Potwierdzenia; dokonuje się tego poprzez poniższe okno „Potwierdzenie” na którym:
  • Wybranie akcji „Tak” umożliwia zachowanie wyników pracy nad dokumentem roboczym Potwierdzenia i powrót do jego edycji
  • Wybranie akcji „Nie” usuwa dotychczasowe wybory

 

KPLmoje_dane_potwierdzenia_potwierdzenie