Informacje roczne

Informacje roczne

 

Okno Informacje roczne prezentuje listę informacji rocznych płatnika do pobrania lub podglądu.

 

W oknie prezentowana jest lista zawierająca dane:

  • Rok – rok udostępnionej informacji rocznej dla płatnika,
  • Data pobrania – data potwierdzenia pobrania,
  • Imię i nazwisko użytkownika potwierdzającego pobranie.

 

KPLinformacje_roczne

 

Jeśli informacja roczna nie została jeszcze pobrana i potwierdzona kolumny Data pobrania i Imię i nazwisko użytkownika potwierdzającego pobranie są puste.

 

warningDodatkowo w sytuacji niepobrania jeszcze informacji rocznej za dany rok przez płatnika, po zalogowaniu i przejściu na zakładkę Płatnik, system wyświetli komunikat o udostępnieniu informacji rocznej za dany rok dla płatnika i konieczności zapoznania się z nią o treści: „Uwaga! Dostępna jest informacja roczna dla płatnika za poprzedni rok. Przejdź do okna „Informacje roczne” w Panelu Płatnika w celu pobrania i potwierdzenia dokumentu”. Komunikat ten nie będzie się już pojawiał, jeśli informacja roczna została pobrana i potwierdzona przez płatnika.

 

KPLinformacje_roczne_nowa

 

Za pomocą przycisku Pobierz użytkownik ma możliwość pierwszorazowego pobrania i wyświetlenia informacji rocznej w formacie pdf z możliwością wydruku i zapisu dokumentu do pliku. Przed pierwszym wyświetleniem informacji rocznej użytkownik musi potwierdzić pobranie w oknie z komunikatem o treści: „Przygotowana informacja roczna dla płatnika zawiera informację o rozliczeniu wpłat, które zostały zaksięgowane na koncie płatnika w ZUS. Aby wyświetlić informację roczną, należy potwierdzić pobranie.”

 

KPLkplinformacje_roczne_potwierdz

 

Jeśli informacja roczna została już pobrana i potwierdzona przez płatnika kolumny Data pobrania i Imię i nazwisko użytkownika potwierdzającego pobranie są wypełnione, a zamiast przycisku Pobierz jest przycisk Podgląd (okno poniżej), za pomocą którego użytkownik może przejrzeć pobraną wcześniej informację roczną w formacie pdf z możliwością wydruku i zapisu dokumentu do pliku.

 

KPLinformacje_roczne_potwierdzone

 

 

KPLinformacje_roczne_wydruk