Ustawienia konta

Aplikacja umożliwia użytkownikowi zmianę ustawień konta.


Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień konta w takich obszarach jak:

 

Domyślny sposób odbioru odpowiedzi z ZUS - użytkownik wybiera w jaki sposób chce otrzymywać odpowiedzi

papierowo - odpowiedzi będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej
elektronicznie - odpowiedzi będą dostępne w portalu NPI w obszarze dokumenty i wiadomości
osobiście w TJO - użytkownik może odebrać dokumenty w wybranej przez siebie Terenowej Jednostce Organizacyjnej

 

Sposób wysyłania dokumentów w aplikacji ePłatnik - użytkownik wybiera w jaki sposób chce wysyłać dokumenty wygenerowane za pomocą aplikacji ePłatnik

papierowo - dokumenty wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej
elektronicznie - dokumenty wysyłane za pośrednictwem ePłatnika

 

Czy Panele mają być domyślnie zrozwinięte (tak/nie)?

 

W celu modyfikacji ustawień konta należy:

1. W oknie głównym panelu ogólnego rozwinąć menu "Ustawienia Konfiguracja profilu" i wybrać pozycję "Ustawienia konta". Pojawi się poniższe okno:

 

KPR_ustawienia_konta

 

2. Dokonać wybory preferowanych ustawień oznaczając przy nim checkbox po czym wybrać przycisk "Zapisz".