Aktywacja ePłatnika

Użytkownik posiadający rolę płatnika ma możliwość aktywowania ePłatnika.


Okno zawiera listę posiadanych przez użytkownika upoważnień do płatników.

W celu aktywacji ePłatnika należy:

1. W oknie głównym panelu ogólnego rozwinąć menu "Ustawienia Konfiguracja profilu" i wybrać pozycję 'Aktywacja ePłatnika". Pojawi się poniższe okno:

 

KPR_aktywacja_eplatnika

 

2. Zaznaczyć na liście odpowiedniego płatnika i nacisnąć przycisk "Aktywuj ePłatnika". Aplikacja wyświetli okno dialogowe informujące o aktywowaniu ePłatnika

 

KPRaktywacja_eplatnika

 

Aby dokończyć proces aktywacji ePłatnika należy wylogować się z aplikacji i zalogować się do niej ponownie.

Link do aplikacji będzie prezentowany analogicznie jak konteksty użytkownika - jako kolejna zakładka w poziomym menu w prawym górnym rogu strony.

 

KPReplatnik_widok

 

Przydatne linki przy rozpoczęciu pracy z aplikacją ePłatnik

Kreatory,
Kartoteka Płatnika,
Rejestr ubezpieczonych,
Dokumenty,
Płatności,
Informacje miesięczne / roczne dla osoby ubezpieczonej,
Ustawienia.