Dane ePuap logowanie sukces

Użytkownik ma możliwość powiązania swojego konta na Nowym Portalu Informacyjnym z kontem na ePUAP.


Po wykonaniu wszystkich kroków zmierzających do połączenia PUE z ePUAP użytkownik zostaje z powrotem przekierowany do platformy PUE. Dostaje on wtedy informację czy powiązanie obu profili doszło do skutku.

 

Jeśli wszystko się udało aplikacja wyświetli okno informujące o sukcesie powiązania.

 

W sytuacji gdy powiązanie profilu nie powiedzie się aplikacja wyświetli błąd:

 

KPRepuap6_blad

 

Błąd ten spowodowany jest niezgodnością danych pomiędzy platformą ePUAP a portalem PUE.

 

warning Aby powiązanie obu profili mogło dojść do skutku dane użytkownika w obu profilach muszą być identyczne!