Przypisz certyfikat informacja


System NPI stwarza możliwość przypisania do profilu certyfikatu.