Przypisz certyfikat podpisano


System NPI stwarza możliwość przypisania do profilu certyfikatu. Powiązanie konta w systemie NPI z certyfikatem wymaga złożenia podpisu elektronicznego.