Przypisz certyfikat sukces


Aby przypisać certyfikat do profilu należy:

1. Rozwinąć menu "Ustawienia Konfiguracja profilu" i wybrać opcję "Dane Profilu". Zostaje wyświetlona strona "Dane profilu".

2. W sekcji certyfikat należy wybrać przycisk "Dodaj Certyfikat". Zostaje wyświetlone strona "Przypisanie certyfikatu".

KPR_certyfikat

3. Następnie należy wybrać przycisk Podpisz Oświadczenie. Użytkownik zostaje przekierowany do strony gdzie można złożyć podpis elektroniczny. Po prawidłowym złożeniu podpisu użytkownik jest informowany, że jego konto zostało prawidłowo powiązane z certyfikatem.