Przypisz certyfikat błąd


W sytuacji gdy przypisanie certyfikatu do konta na portalu NPI nie powiedzie się aplikacja wyświetli użytkownikowi okno informujące o błędzie

KPR_certyfikat_blad