Zmiana hasła NPI


W celu zmiany hasła dla kanału Nowy Portal Informacyjny należy:

1. W oknie głównym rozwinąć menu "Ustawienia Konfiguracja profilu" i wybrać pozycję "Kanały dostępu".

2. W oknie "Kanały dostępu" wybrać kanał Nowy Portal Informacyjny i nacisnąć przycisk "Zmień hasło".

 

warning Przycisk "Zmień hasło" jest aktywny tyko dla kanałów o statusie "Aktywny".

 

KPR_zmiana_hasla

 

3. W oknie Zmiana hasła wypełnić wymagane pola i nacisnąć przycisk "Zmień hasło".

 

Należy podać poprzednie hasło do portalu oraz podać i następnie powtórzyć nowe hasło. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków. Muszą się w nim znajdować małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.

W przypadku gdy któreś z podanych haseł będzie nieprawidłowe - nie będzie zgodne z regułami walidacji (na przykład za krótkie lub nie zawierające któregoś z wymaganych typów znaków) aplikacja podświetli wymagane pole na czerwono. Ponadto przy polu pojawi się tooltip informujący o rodzaju błędu. Na poniższym obrazku widać przykład błędu - w tej sytuacji wpisane hasło jest za krótkie.

 

KPRzmiana_hasla1

Aplikacja również zasygnalizuje użytkownikowi gdy nastąpi pomyłka przy powtarzaniu nowego hasła.

 

warning W przypadku rezygnacji ze zmiany hasła nacisnąć przycisk "Anuluj".