Zmiana hasła COT


W celu zmiany hasła dla kanału Centrum Obsługi Telefonicznej należy:

1. W oknie głównym rozwinąć menu "Ustawienia Konfiguracja profilu" i wybrać pozycję "Kanały dostępu".

2. W oknie Kanały dostępu wybrać kanał Centrum Obsługi Telefonicznej i nacisnąć przycisk "Zmień hasło".

 

warning Przycisk "Zmień hasło" jest aktywny tyko dla kanałów o statusie "Aktywny".

 

KPR_zmiana_hasla_cit

 

3. W oknie Zmiana hasła wypełnić wymagane pola i nacisnąć przycisk "Zmień hasło".

 

Hasło do COT musi się składać z co najmniej 8 cyfr. Aby zmienić hasło do COT należy podać poprzednie hasło oraz dwukrotnie wprowadzić nowe hasło. W przypadku błędnego wprowadzania hasła (w przypadku gdy jest ono za krótkie lub gdy wystąpią rozbieżności w nowym oraz powtórzonym haśle) aplikacja podświetli błędne pola na czerwono oraz zasygnalizuje rodzaj błędu za pomocą odpowiedniego tooltipa (przykład poniżej).

 

kpr_zmiana_hasla_cit_blad

 

warning W przypadku rezygnacji ze zmiany hasła nacisnąć przycisk "Anuluj". Wybranie tego przycisku jest równoznaczne z zachowaniem poprzedniego hasła do COT.