Ustawienia zgód

Aplikacja umożliwia wyświetlenie aktualnego regulaminu, zgód obowiązkowych oraz dobrowolnych.

 

kpr_ustawienia_zgod