Urządzenia mobilne

Okno „Urządzenia mobilne” prezentuje listę powiązanych urządzeń mobilnych z profilem użytkownika PUE.

 

urzadzenia_mobilne

 

 

 

Jako podstawowe dane na liście prezentowane są:

  • Nazwa urządzenia,
  • Nazwa producenta,
  • Model urządzenia,
  • Status powiązania,
  • Data powiązania urządzenia,
  • Data zmiany statusu,
  • Data ostatniej sesji,
  • Aplikacja.

 

Użytkownik ma możliwość sparowania urządzenia mobilnego ze swoim profilem jak i odłączenia urządzenia od swojego profilu PUE. Użytkownik ma także możliwość wydrukowania, jak i podglądu informacji prezentowanych w oknie oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

Aby sparować urządzenie mobilne z profilem PUE należy kliknąć przycisk „Nowe urządzenie”. Zostanie wyświetlone okno z wygenerowanym kodem QR oraz kodem aktywacyjnym o określonym terminie ważności:

 

nowe_urzadzenie_mobilne

 

Należy zeskanować kod QR lub wprowadzić znakowy kod aktywacji na swoim urządzeniu mobilnym w wyznaczonym czasie. Rozpocznie to zasadniczy proces aktywacji urządzenia mobilnego. Zostanie zaprezentowany komunikat „Oczekiwanie na aktywację urządzenia mobilnego”.

 

nowe_urzadzenie_mobilne_aktywacja

 

W przypadku prawidłowego aktywowania urządzenia, w PUE zostanie wyświetlony komunikat z informacją o pomyślnej aktywacji:

 

nowe_urzadzenie_mobilne_aktywacja_ok

 

Kod aktywacji urządzenia jest ważny przez określony czas. Jeżeli do tego czasu użytkownik nie rozpocznie procesu parowania urządzenia, to kod aktywacji straci ważność, a użytkownik w PUE otrzyma następujący komunikat:

 

nowe_urzadzenie_mobilne_aktywacja_kod_niewazny

 

Aby odłączyć urządzenie mobilne od profilu PUE należy kliknąć przycisk „Odłącz urządzenie”. Po wybraniu urządzenia na liście i kliknięciu tego przycisku, zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający odłączenie urządzenia mobilnego:

 

nowe_urzadzenie_mobilne_aktywacja_wycofanie