Moje dane

System prezentuje dane identyfikacyjne i adresowe świadczeniobiorcy jakie są w posiadaniu ZUS. Dodatkowo zalogowany użytkownik ma możliwość zgłoszenia zmiany danych świadczeniobiorcy za pomocą odpowiedniego druku (formularz EZP bądź EZZ).


Aby wyświetlić dane użytkownika należy z panelu bocznego świadczeniobiorcy wybrać opcję Moje dane.

 

Opcja Moje dane umożliwia zalogowanemu użytkownikowi przegląd danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych.

KSWMojeDane

 

warningPrezentowane dane są tylko do odczytu. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania danych.

 

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia zmiany swoich danych wybierając przycisk Zgłoszenie zmiany danych oraz wydrukowania informacji wyświetlonych w oknie.