Emerytury i renty - potrącenia i odliczenia - wypłata

System prezentuje informacje o wypłatach i potrąceniach związanych ze świadczeniem emerytalno-rentowym (wybranym z listy w oknie Informacja o wysokości świadczenia) z ostatnich 12 miesięcy.


Zalogowany użytkownik ma możliwość podglądu informacji oraz zapisu na dysk.

W oknie prezentowane są informacje o wypłatach i potrąceniach związanych ze świadczeniem emerytalno-rentowym (wybranym z listy w oknie "Informacja o wysokości świadczenia") z ostatnich 12 miesięcy zawsze są to wypłaty realizowane w ramach konkretnej decyzji. Jeżeli dla decyzji nie wyświetlają się wypłaty, to oznacza to, że dla danej decyzji nie zrealizowano jeszcze wypłat lub wypłaty zostały zrealizowane w okresie wcześniejszym niż ostatnie 12 miesięcy.

Jeżeli w ramach danej wypłaty zostało zrealizowane potrącenie, to informacja o rodzaju potrącenia i kwocie jest widoczna po rozwinięcie wiersza tabeli.

Użytkownik ma możliwość zamówienia danych archiwalnych dotyczących wypłat i potrąceń za okres

wcześniejszy (Zamów dane archiwalne) oraz wydrukowania danych (Drukowanie/podgląd) prezentowanych w oknie.

PotraceniaOdliczenia