Dane członka rodziny

System prezentuje informacje na temat danych członka rodziny zgłoszonego  do ubezpieczenia zdrowotnego przez danego świadczeniobiorcę.


W celu wyświetlenia szczegółowych danych członka rodziny należy:

1.z menu bocznego świadczeniobiorcy wybrać przycisk "Zgłoszeni członkowie rodziny". Aplikacja wyświetla listę członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.
2.zaznaczyć na liście wybranego członka rodziny i wybrać przycisk "Dane członka rodziny"

 

W oknie prezentowane są dane członka rodziny.

 

dane_czl_rodziny

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji wyświetlonych w oknie.

 

warning W celu powrotu do listy członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia należy wybrać przycisk "Powrót"

warning Dane prezentowane są w trybie tylko do odczytu. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania danych!