Emerytury i renty - dodatkowe informacje dotyczące podziałowej renty rodzinnej

System prezentuje dodatkowe informacje dotyczące podziałowej renty rodzinnej za ostatnie 12 miesięcy.


Zakres prezentowanych danych to:

data obowiązywania kwoty świadczenia (od - do),
łączna kwota renty rodzinnej (kwota przysługująca wszystkim uprawnionym członkom rodziny, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych),
kwota renty rodzinnej dla grona osób uprawnionych,
kwota renty rodzinnej dla każdego uprawnionego.

Dane o podziałowej rencie rodzinnej są dostępne wyłącznie w przypadku, kiedy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej niż jedna osoba.

 

KSWdodatkowe_informacje_dot_renty_rodz

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji wyświetlonych w oknie.