Moje dane

Okno to prezentuje informacje na temat danych jakie są zapisane w systemie, a mianowicie danych identyfikacyjno-ewidencyjnych ubezpieczonego, a także danych adresowych.  Zalogowany użytkownik ma możliwość dokonywania zmiany swoich danych poprzez wypełnienie odpowiednich druków.

 


Okno Moje dane przedstawia informacje na temat danych identyfikacyjno-ewidencyjnych ubezpieczonego, a także danych adresowych tj. miejsca zameldowania, zamieszkania na podstawie dokumentu ZUS ZUA/ZUS ZZA i/lub miejsca pobytu na podstawie druku ZUS ZLA.

 

KUBmoje_dane

Aplikacja umożliwia wydrukowanie zawartości okna.

 

W celu przeglądania swoich danych należy:

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. Z menu bocznego panelu ubezpieczonego wybrać opcję "Moje dane".

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.

 

 

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia podglądu wydruku za pomocą przycisku "Drukowanie/podgląd".