Szczegółowe informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS

 

System prezentuje szczegółowe informacje o stanie konta ubezpieczonego. Są to informacje roczne o stanie konta ubezpieczonego prezentowane w trybie przeglądania bez możliwości ich edycji.


W celu przeglądania szczegółowych informacji o stanie konta ubezpieczonego należy:

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.
2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję Informacje roczne o stanie konta.
3. W sekcji Informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS zaznaczyć wybraną pozycję na liście i nacisnąć przycisk " Szczegóły". Pojawi się okno Szczegółowe informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS.
4. Po zakończeniu przeglądania danych nacisnąć przycisk "Powrót".

 

KUBszczegolowe_informacje_o_stanie_konta

 

Zakres prezentowanych danych obejmuje:

rok,
data utworzenia,
data wysłania,
data zwrotu,
identyfikator zawiadomienia,
zwaloryzowany kapitał początkowy,
zwaloryzowane składki na ubezp. emerytalne,
należne składki na subkoncie,
składki wpłacone na subkoncie,
zwaloryzowane składki, środki, odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna, ogółem, zewidencjonowane na subkoncie, (dane są prezentowane w informacji o stanie konta począwszy od informacji za 2015r.),
składki na ubezpieczenie emerytalne za rok informowania (jeszcze niezwaloryzowane) (dane są prezentowane w informacji o stanie konta począwszy od 2016r.),
zwaloryzowane składki, środki, odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną, ogółem zewidencjonowane na subkoncie (dane są prezentowane w informacji o stanie konta począwszy od 2016r.),
zwaloryzowane składki i odsetki za zwłokę zewidencjonowane na subkoncie (prezentowane wyłączenie w informacji o stanie konta za lata 2011/2012),
zwaloryzowane składki, środki i odsetki za zwłokę ogółem, zewidencjonowane na subkoncie na dzień 31 grudnia 2014r. (dane są prezentowane wyłącznie w „Informacji o stanie konta za lata 2013-2014”)”,
wartość środków zewidencjonowanych na subkoncie na dzień 30 stycznia 2014r. (dane są prezentowane wyłącznie w informacji o stanie konta za lata 2013-2014),
wartość środków zewidencjonowanych na subkoncie na dzień 3 lutego 2014r. (dane są prezentowane wyłącznie w informacji o stanie konta za lata 2013-2014),
należne składki na OFE,
składki odprowadzone na OFE,
suma na Twoim koncie - dla informacji od 2016 r.,
suma na Twoim koncie i subkoncie - dla informacji od 2016 r.
wartość ogółem kwot zewidencjonowanych na koncie (I filar) - dla informacji do 2015 r.,
wartość ogółem kwot zewidencjonowanych na koncie (I filar) i subkoncie (II filar) łącznie - dla informacji do 2015 r.,

 

warningW przypadku braku danych o kwotach zgromadzonych na subkoncie/OFE mimo przynależności ubezpieczonego do II filarsa lub stwierdzenia nieprawidłowości w prezentowanych danych, należy zgłosić reklamację w jednostce ZUS.

 

Dodatkowo w oknie dostępne są dwie zakładki. Pierwsza z nich obejmuje informacje dotyczące hipotetycznej emerytury, natomiast druga informuje o wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne.

 

Jeżeli Twój płatnik przekazał do ZUS raport informacyjny ZUS RIA, wówczas w oknie będzie dostępna zakładka "Informacja o RIA" informująca, którzy płatnicy złożyli dokument RIA w danym roku i co to oznacza dla Ciebie.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania prezentowanych informacji.


wydruk_IOSKU

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.