Dane płatnika

 

System prezentuje podstawowe dane płatnika składek, który powiązany jest z danym ubezpieczonym. Użytkownik ma możliwość podglądu danych i ich wydruku bez możliwości edycji.


Okno prezentuje podstawowe informacje dotyczące płatnika składek związanego z danym ubezpieczeniem.

 

W celu przeglądania danych płatnika należy :

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję Ubezpieczenia i płatnicy.

3. Zaznaczyć wybraną pozycję na liście i nacisnąć przycisk "Dane płatnika". Pojawi się okno Dane płatnika:

 

KUBdane_platnika

Zakres prezentowanych danych dotyczących płatnika składek:

nazwa skrócona,
nazwa,
NIP,
REGON,
PESEL,
imię,
nazwisko,
status,
dane dokumentu tożsamości.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji prezentowanych w oknie.

 

warning W celu powrotu do okna informacji o ubezpieczeniach nacisnąć przycisk "Powrót".

 

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.