Kalkulator emerytalny

Kalkulator emerytalny służy do obliczania prognozowanych wysokości emerytur wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według dotychczasowych zasad, nowych zasad oraz do wyliczania nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

 


warning Obliczona przy pomocy kalkulatora kwota prognozowanej emerytury nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

 

KUBkalkulator_emerytalny

 

W celu wyliczenia emerytury należy:

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję Kalkulator emerytalny.

3. Wybrać właściwy kalkulator naciskając jeden z przycisków "Emerytura na nowych zasadach", "Emerytura na dotychczasowych zasadach" lub "Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne". Pojawi się odpowiedni kalkulator.