Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne


Kalkulator ten przeznaczony jest wyłącznie dla nauczycieli, którzy chcieliby w przyszłości skorzystać ze świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800).

 

KUBnauczycielskie_swiadczenia

W celu obliczenia emerytury w powyższym kalkulatorze należy uzupełnić wymagane pola, nacisnąć przycisk Uzupełnij oraz potwierdzić przyciskiem Oblicz.