Panel członka rodziny

Użytkownik zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny ma możliwość podglądu swoich danych ze specjalnie udostępnionego w tej sytuacji Panelu Członka Rodziny.


 

 

czlonek_rodziny

 

W panelu bocznym pojawia się menu "Panel członka rodziny". Po wyborze tej opcji osoba będąca członkiem rodziny ma możliwość przeglądu swoich danych w zakresie danych identyfikacyjnych, stopnia pokrewieństwa oraz szczegółów dotyczących przynależności do NFZ - między innymi datę zgłoszenia czy wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz nazwę oddziału NFZ do którego przynależy osoba zgłoszona.

 

Aplikacja umożliwia wydrukowanie zawartości okna.