Szczegóły ubezpieczenia

System prezentuje szczegółowe dane dotyczące wybranego ubezpieczenia.


 

W celu wyświetlenia szczegółów ubezpieczenia należy:

1. W menu bocznym ubezpieczonego wybrać opcję "Ubezpieczenia i płatnicy" - aplikacja wyświetla listę ubezpieczeń
2. Na liście zaznaczyć element i wybrać przycisk "Szczegóły " - aplikacja wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wybranego ubezpieczenia.

 

KUBszczegoly_ubezpieczenia

 

Jeżeli dla ubezpieczonego dostępna jest informacja o Kodzie wykonywanego zawodu, to zostanie zaprezentowana wraz z opisem.

 

Dane uzbezpieczenia z informacją na temat kodu zawodu

 

Zakres prezentowanych danych:

okres ubezpieczenia,
data zgłoszenia do ubezpieczeń,
nazwa płatnika,
kod tytułu ubezpieczenia,
tytuł ubezpieczenia,
prawo do emerytury lub renty,
stopień niepełnosprawności,
kod i opis wykonywanego zawodu,
dane o rozwiązaniu / wygaśnięciu stosunku pracy / stosunku służbowego:
data,
kod wygaśnięcia / kod trybu rozwiązania stosunku pracy / stosunku służbowego,
kod podstawy prawnej rozwiązania / wygaśnięcia stosunku pracy / stosunku służbowego,
podstawa prawna rozwiązania / wygaśnięcia stosunku pracy / stosunku służbowego,
strona, z inicjatywy której nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania prezentowanych informacji.

 

warning W celu powrotu do listy ubezpieczeń należy wybrać przycisk " Powrót" .