Przeglądanie istniejących wniosków

Dostęp do przeglądania Wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1 można uzyskać w panelu ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy poprzez opcję Rodzina 500+, w menu z lewej strony ("Lista dokumentów 500+").

Zakres prezentowanych danych obejmuje:

 

 • Typ dokumentu,
 • Data utworzenia,
 • Data modyfikacji,
 • Status,
 • Pole wyboru dokumentu.

 

kub0030_lista_dokumentow

 

 

Po wybraniu akcji Utwórz nowy otworzone zostanie okno kreatora, który został opisany w Tworzenie nowego wniosku.

Za pomocą akcji Usuń, można usunąć wybrany (poprzez kolumnę Wybór) utworzony wcześniej wniosek, a akcje Importuj i Eksportuj umożliwiają odpowiednio import wniosku z pliku i eksport wniosku do pliku xml.

Po wybraniu akcji Szczegóły/Wyślij otworzone zostanie okno "Szczegóły dokumentu roboczego" w którym można:

 

 • wysłać dokument poprzez akcję Wyślij,
 • wyeksportować wniosek do pliku xml poprzez akcję Eksportuj,
 • przejrzeć wniosek poprzez akcję Przeglądaj,
 • powrót do okien kreatora w celu edycji poprzez akcję Edytuj,
 • powrót do okna dokumentów roboczych poprzez akcję Powrót,
 • przejrzeć, pobrać lub usunąć dany załącznik/załączniki przed wysłaniem.

 

kub0030_dokument_roboczy_szczegoly