Przeglądanie istniejących wniosków

Okno "Szczegóły Twoich wniosków" w zakładce "Rodzina 800+" prezentuje informacje o złożonych wnioskach o świadczenie wychowawcze i stanie ich obsługi w ZUS.

 

Prezentowane są informacje o następujących wnioskach:

 • w widoku Ogólnym: Wniosek SW-D,
 • w widoku Świadczeniobiorcy i w widoku Ubezpieczonego: Wnioski SW-R, SW-U, SW-O.

W celu przeglądania listy wniosków należy rozwinąć menu "Rodzina 800+" i wybrać pozycję "Szczegóły Twoich wniosków".

 

kub0030_okno

warning Widok pozostanie ukryty, jeżeli w ZUS nie ma żadnego wniosku SW dla Ubezpieczonego lub Świadczeniobiorcy lub Płatnika.

 

Na oknie tym mamy możliwość przeglądania szczegółów dokumentu, jak również zapisania go w wybranym formacie oraz drukowania/podglądu.

 

Zakres prezentowanych danych obejmuje:

 

 • Data wpływu do ZUS,
 • Kanał wpływu,
 • Typ wniosku,
 • Okres świadczeniowy,
 • Wnioskujący,
 • Status.

 

kub0030_menu_okno

 

Użytkownik może wykonać na oknie następujące operacje:

 • Wyświetlić szczegóły wniosku,
 • Uzupełnić wniosek.
 • Zgłosić wyjazd z Polski

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania jak i podglądu informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

Kliknięcie przycisku "Szczegóły" prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku.

 

Szczegółowe informacje o wnioskach SW-R, SW-U, SW-O i SW-D.

 

kub0030_szczegolowe_inf2

 

Po zaznaczeniu pozycji z danymi dziecka na liście, po kliknięciu przycisku "Odwołanie od decyzji odmownej" zostanie utworzony nowy wniosek do edycji:

 • SW-ODW - dla SW-R/U/O,
 • SW-D-ODW - dla SW-D.

 

Odwołanie jest możliwe tylko dla statusu równego "odmowa prawa do świadczenia”.

 

Po zaznaczeniu pozycji z danymi dziecka na liście, po kliknięciu przycisku "Wycofanie wniosku" zostanie utworzony nowy wniosek do edycji:

 • SW-WYC - dla SW-R/U/O,
 • SW-D-WYC - dla SW-D.

 

Wycofanie jest możliwe tylko, jeżeli status jest inny niż "wycofany".

 

Kliknięcie przycisku "Uzupełnij wniosek" wyświetli osobne okno wyboru rodzaju załącznika.

 

kub0030_wybor_zalaczn

 

Następnie po naciśnięciu przycisku „Dodaj załącznik” zostanie utworzony i wypełniony dokument POG, który pozwoli na dodanie brakujących załączników.

 

Po zaznaczeniu pozycji z danymi dziecka na liście, kliknięcie przycisku "Wypłaty i zwroty" w oknie "Szczegóły" wyświetli okno z listą wypłat i zwrotów dla wybranej pozycji.

 

 

kub0030_szczegoly_wyplaty_i_zwoty

 

Po kliknięciu przycisku "Zgłoszenie wyjazdu" zostanie utworzony nowy wniosek UKR-IW do edycji.

warning Przycisk „Zgłoszenie wyjazdu” aktywny jest przy zaznaczeniu wniosku SW-R (dla okresu świadczeniowego różnego od „od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.”) lub SW-U.