Rejestr umów o dzieło

Widok umożliwia zaprezentowanie zalogowanemu użytkownikowi (ubezpieczonemu) informacji o zarejestrowanych w ZUS dokumentach RUD przypisanych do niego jako zamawiającego umowy o dzieło.

 

warning Widok pojawia się tylko tym ubezpieczonym, którzy w ZUS mają przypisane do siebie - jako zamawiającego umowy o dzieło - dokumenty RUD.

 


 

Okno to umożliwia użytkownikowi:

Przegląd listy przypisanych do niego informacji o dokumentach RUD zarejestrowanych w ZUS. Istnieje możliwość prezentacji każdego dokumentu w postaci formularza.
Wyeksportowanie wszystkich pozycji listy. W pliku zapisywane będą wszystkie dane ze wszystkich jego dokumentów.
Wyeksportowanie danych w formacie dla kreatora. Plik będzie zawierał tylko dane wykonawców i umów z wybranych przez użytkownika pozycji. Istnieje możliwość zaimportowana tak wyeksportowanego pliku do kreatora.
Przejście do kreatora korekty lub wycofania dla wybranych dokumentów RUD.

Zakres prezentowanych danych:

Data wpływu do ZUS
Imię wykonawcy
Nazwisko wykonawcy
PESEL wykonawcy
Dok. tożsamości wykonawcy
Typ dokumentu
Liczba umów
Status:

– Przyjęty – zapisany w rejestrze umów o dzieło w ZUS,

– Niesłusznie wysłany – dokument, który w postępowaniu wyjaśniającym w ZUS został oznaczony jako niepotrzebnie wysłany.

Zmodyfikowany przez ZUS – informacja, czy dokument po wprowadzeniu do rejestru był zmieniany przez ZUS

OBW_zlecenia

Użytkownik ma możliwość wydrukowania listy oraz zapisu jej na dysk lokalny.

Lista udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający jej przeglądanie.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

Sekcja niewidoczna, gdy nie ma danych dla ubezpieczonego.