Szczegóły Twoich wniosków

Okno "Szczegóły Twoich wniosków" w zakładce "Rodzinny kapitał opiekuńczy" prezentuje informacje o złożonych wnioskach RKO i stanie ich obsługi w ZUS.

 

Prezentowane są informacje o następujących wnioskach:

  • w widoku Świadczeniobiorcy i w widoku Ubezpieczonego: Wnioski RKO-R, RKO-U, RKO-O.

W celu przeglądania listy wniosków należy rozwinąć menu "Rodzinny kapitał opiekuńczy" i wybrać pozycję "Szczegóły Twoich wniosków".

 

kub0037_okno

warning Widok pozostanie ukryty, jeżeli w ZUS nie ma żadnego wniosku RKO dla Ubezpieczonego lub Świadczeniobiorcy.

 

Na oknie tym mamy możliwość przeglądania szczegółów dokumentu, jak również zapisania go w wybranym formacie oraz drukowania/podglądu.

 

Jako podstawowe dane prezentowane są:

  • Data wpływu do ZUS,
  • Kanał wpływu,
  • Typ wniosku,
  • Wnioskujący,
  • Status.

 

kub0037_okno_2

 

Użytkownik może wykonać na oknie następujące operacje:

  • Wyświetlić szczegóły wniosku,
  • Uzupełnić wniosek.
  • Zgłosić wyjazd z Polski

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania jak i podglądu informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

Kliknięcie przycisku "Szczegóły" prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku.

 

Szczegółowe informacje o wnioskach RKO-R, RKO-U i RKO-O.

 

kub0037_szczegolowe_inf

 

Po zaznaczeniu pozycji z danymi dziecka na liście, po kliknięciu przycisku "Odwołanie od decyzji odmownej" zostanie utworzony nowy wniosek RKO-ODW do edycji.

 

Odwołanie jest możliwe tylko dla statusu równego "odmowa prawa do świadczenia".

 

Po zaznaczeniu pozycji z danymi dziecka na liście, po kliknięciu przycisku "Wycofanie wniosku" zostanie utworzony nowy wniosek RKO-WYC do edycji.

 

Wycofanie jest możliwe tylko, jeżeli status jest inny niż "wycofany".

 

Kliknięcie przycisku "Uzupełnij wniosek" wyświetli osobne okno wyboru rodzaju załącznika.

 

kub0037_wybor_zalaczn

 

Następnie po naciśnięciu przycisku „Dodaj załącznik” zostanie utworzony i wypełniony dokument POG, który pozwoli na dodanie brakujących załączników.

 

Po zaznaczeniu pozycji z danymi dziecka na liście, kliknięcie przycisku "Wypłaty i zwroty" w oknie "Szczegóły" wyświetli okno z listą wypłat i zwrotów dla wybranej pozycji.

 

kub0037_szczegoly_wyplaty_i_zwoty

 

Po kliknięciu przycisku "Zgłoszenie wyjazdu" zostanie utworzony nowy wniosek UKR-IW do edycji.

warning Przycisk „Zgłoszenie wyjazdu” aktywny jest przy zaznaczeniu wniosku RKO-R lub RKO-U.