Przeglądanie istniejących wniosków

Okno "Szczegóły Twoich wniosków" w zakładce "Dofinansowanie do żłobka" prezentuje:

 • informacje o złożonych wnioskach DZ i stanie ich obsługi w ZUS,
 • informacje o przyznanym dofinansowaniu obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Prezentowane są informacje o następujących wnioskach:

 • w widoku Ogólnym: Wniosek DZ-D,
 • w widoku Świadczeniobiorcy i w widoku Ubezpieczonego: Wnioski DZ-R, DZ-O.

W celu przeglądania listy wniosków należy rozwinąć menu "Dofinansowanie do żłobka" i wybrać pozycję "Szczegóły Twoich wniosków".

 

kub0040_okno

 

warning Widok pozostanie ukryty, jeżeli w ZUS nie ma żadnego wniosku DZ dla Ubezpieczonego lub Świadczeniobiorcy lub Płatnika.

 

Okno "Szczegóły Twoich wniosków" składa się z dwóch zakladek:

warning Zakładka Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna pozostanie ukryta, jeżeli w ZUS nie ma danych o statusie dofinansowania dla żadnego dziecka.

Wnioski o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Na zakładce Wnioski o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna użytkownik ma możliwość przeglądania informacji o złożonych wnioskach DZ i stanie ich obsługi w ZUS.

 

Jako podstawowe dane prezentowane są:

 • Data wpływu do ZUS,
 • Kanał wpływu,
 • Typ wniosku,
 • Rodzaj wniosku,
 • Wnioskujący,
 • Nazwa placówki (tylko w przypadku roli ogólnej)
 • Status.

kub0040_lista_wnioskow

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania jak i podglądu informacji prezentowanych w oknie oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

Po zaznaczeniu wniosku na liście użytkownik może wykonać następujące operacje:

 • Wyświetlić szczegóły wniosku wniosku poprzez kliknięcie przycisku "Szczegóły",
 • Dosłać brakujące załączniki do wniosku poprzez kliknięcie przycisku "Uzupełnij wniosek".

Szczegółowe informacje o wnioskach DZ-R, DZ-O i DZ-D.

 

kub0040_szczegolowe_inf

 

Po zaznaczeniu pozycji z danymi dziecka na liście, po kliknięciu przycisku "Wycofanie wniosku" zostanie utworzony nowy wniosek DZ-WYC do edycji.

 

Wycofanie jest możliwe dla dowolnej pozycji dziecka z listy dzieci w zakładce „Wnioski”.

 

Kliknięcie przycisku "Uzupełnij wniosek" wyświetli osobne okno wyboru rodzaju załącznika.

 

kub0040_wybor_zalaczn

 

Następnie po naciśnięciu przycisku "Dodaj załącznik" zostanie utworzony i wypełniony dokument POG, który pozwoli na dodanie brakujących załączników.

 

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Na zakładce "Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna" użytkownik ma możliwość sprawdzenia aktualnie przyznanego dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 

kub0040_dofinansowanie_szczeg

 

Po zaznaczeniu pozycji z danymi żłobka na liście, po kliknięciu przycisku "Odwołanie od decyzji odmownej" zostanie utworzony nowy wniosek DZ-ODW do edycji.

 

Odwołanie jest możliwe tylko dla statusu równego "odmowa dofinansowania".

 

Po zaznaczeniu wybranej pozycji z danymi placówki w kontekście dziecka i kliknięciu przycisku "Wypłaty i zwroty" użytkownik ma możliwość sprawdzenia listy zawierającej wykaz wypłat i zwrotów.

 

kub0040_dofinansowanie_wyplaty_i_zwroty